Bác Sĩ Ng Zhi Xu

Bác Sĩ Ng Zhi Xu

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại thần kinh

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Image