Bác Sĩ Ngo Su-Mien Lynette

Bác Sĩ Ngo Su-Mien Lynette

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Khoa nội

Languages

Malay, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image