Bác Sĩ Poon Yew Hee, Donald

Bác Sĩ Poon Yew Hee, Donald

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Ung bướu – Khoa nội

Languages

Malay, Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image