Bác Sĩ Geh Min

Bác Sĩ Geh Min

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nhãn khoa

Languages

Quảng Đông, Tamil, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image