Bác Sĩ Ng Kin-Wah James

Bác Sĩ Ng Kin-Wah James

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nhãn khoa

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Image