Bác Sĩ Ang Chia Liang

Bác Sĩ Ang Chia Liang

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Subspecialty

Phẫu thuật chỉnh hình – Y học thể thao

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Bengali, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image