Bác Sĩ Chan Ying Ho Henry

Bác Sĩ Chan Ying Ho Henry

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Associated treatments

  • Arthroscopy
  • Major joint reconstruction
  • Revision of joint surgery

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image