Bác Sĩ Gowreeson Thevendran

Bác Sĩ Gowreeson Thevendran

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Malay, Tamil, Tiếng Anh, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Tây Ban Nha

Image