Bác Sĩ Gurpal Singh

Bác Sĩ Gurpal Singh

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Associated treatments

  • Arthroscopy
  • Knee meniscal surgery
  • Limb salvage operations

Languages

Malay, Punjabi, Tiếng Anh, Tiếng Hindi, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô

Image