Bác Sĩ Gurpal Singh

Bác Sĩ Gurpal Singh

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Malay, Punjabi, Tiếng Anh, Tiếng Hindi, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô

Image