Bác Sĩ Lim Chin Tat

Bác Sĩ Lim Chin Tat

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Malay, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image