Bác Sĩ Lim Jit Kheng

Bác Sĩ Lim Jit Kheng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image