Bác Sĩ Lim Kay Kiat

Bác Sĩ Lim Kay Kiat

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image