Bác Sĩ Lim Mui Hong

Bác Sĩ Lim Mui Hong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Subspecialty

Phẫu thuật chỉnh hình – Y học thể thao

Languages

Malay, Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image