Bác Sĩ Lim Yi-Jia

Bác Sĩ Lim Yi-Jia

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Associated treatments

  • Arthroscopy
  • Hand reconstruction
  • Knee ligament repair

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp

Image