Bác Sĩ Lingaraj Krishna

Bác Sĩ Lingaraj Krishna

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Associated treatments

  • Arthroscopy
  • Knee ligament repair
  • Knee meniscal surgery

Languages

Malay, Tamil, Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Image