Bác Sĩ Poh Seng Yew

Bác Sĩ Poh Seng Yew

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Subspecialty

Phẫu thuật chỉnh hình – Y học thể thao

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image