Bác Sĩ Teo Yee Sze

Bác Sĩ Teo Yee Sze

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image