Bác Sĩ Wee Teck Huat Andy

Bác Sĩ Wee Teck Huat Andy

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật chỉnh hình

Associated treatments

  • Arthroscopy
  • Knee ligament repair
  • Knee meniscal surgery

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image