Bác Sĩ Chin Chao-Wu David

Bác Sĩ Chin Chao-Wu David

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Associated treatments

  • Endoscopic sinus surgery (advanced)
  • Rhinoplasty (augmentation / reduction / revision)
  • Septoplasty

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp

Image