Bác Sĩ Koh Leslie Timothy

Bác Sĩ Koh Leslie Timothy

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp, Tiếng Phúc Kiến

Image