Dr David Lau Pang Cheng

Dr David Lau Pang Cheng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô

Image