Dr Lim Keng Hua

Dr Lim Keng Hua

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image