Bác Sĩ Pang Yoke Teen

Bác Sĩ Pang Yoke Teen

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image