Bác Sĩ Tan Kim Siang Luke

Bác Sĩ Tan Kim Siang Luke

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa tai mũi họng

Associated treatments

  • Endoscopic sinus surgery (advanced)
  • Excision of parotid gland (superficial / total parotidectomy)
  • Robotic surgery

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến, Tiếng Việt

Image