Bác Sĩ Low Eu Hong

Bác Sĩ Low Eu Hong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nội khoa nhi

Associated treatments

  • Procedural sedation
  • Umbilical line insertion

Languages

Hakka, Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image