Bác Sĩ Mohana D/O Rajakulendran

Bác Sĩ Mohana D/O Rajakulendran

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nội khoa nhi

Clinical interests

Paediatric food and drug allergy, Treatment of respiratory allergies

Languages

Tamil, Tiếng Anh

Image