Dr Chua Jun Jin

Dr Chua Jun Jin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật thẩm mỹ

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Nhật, Tiếng Phúc Kiến

Image