Bác Sĩ Khoo Kian Ming Andrew

Bác Sĩ Khoo Kian Ming Andrew

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật thẩm mỹ

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image