Bác Sĩ Ooi Seng Huan Adrian

Bác Sĩ Ooi Seng Huan Adrian

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật thẩm mỹ

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Image