Bác Sĩ Sim Li Ping Pauline

Bác Sĩ Sim Li Ping Pauline

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tâm thần

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image