Bác Sĩ Tay Liam Kai

Bác Sĩ Tay Liam Kai

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tâm thần

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến

Image