Bác Sĩ Angeline Goh Ting Hui

Bác Sĩ Angeline Goh Ting Hui

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội thận

Associated treatments

  • Haemodialysis
  • Percutaneous renal biopsy
  • Peritoneal dialysis

Languages

Malay, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image