Bác Sĩ Png Keng Siang

Bác Sĩ Png Keng Siang

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiết niệu

Associated treatments

  • Carcinoma, radical nephrectomy
  • Laparoscopic partial nephrectomy
  • Robotic prostatectomy

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa

Image