Bác Sĩ Toh Khai Lee

Bác Sĩ Toh Khai Lee

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiết niệu

Languages

Quảng Đông, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến

Image