Hệ thống GAN MẬT TỤY

Hệ thống Gan Mật Tụy được cấu thành từ gan, đường mật và túi mật, tụy. Tất cả những cơ quan đó đều quan trọng đối với hệ thống tiêu hóa. Quan tâm tới hệ thống Gan Mật Tụy thông qua việc phát hiện sớm rất quan trọng giúp bệnh nhân có được cách điều trị phù hợp. Hãy tìm hiểu thêm về các triệu chứng, chẩn đoán và các cách điều trị.

 

Tải xuống bản mềm