Parkway Hospitals Admission Information

Thông tin Nhập viện

Cám ơn quý vị đã lựa chọn Parkway Hospitals Singapore.

Quý vị có thể có một vài câu hỏi về những điều có thể diễn ra trong suốt thời gian lưu lại đây. Chúng tôi đã tập hợp các câu trả lời cho những câu hỏi mà bệnh nhân và khách thăm thường hỏi chúng tôi và đưa vào Hướng dẫn Nhập viện để giúp quý vị tiện theo dõi. Tại đây, quý vị sẽ tìm thấy những thông tin chung về các thủ thuật cũng như qui trình sẽ diễn ra trước khi nhập viện, trong thời gian lưu lại và khi xuất viện.

Các Bệnh viện của Chúng tôi

Đường dây Hỗ trợ Đặt hẹn 24 giờ: +65 6735 5000